Specyfika obiektów medycznych, w szczególności gabinetów lekarskich np. stomatologicznych czy ginekologicznych wymaga uwarunkowanego restrykcyjnymi normami sposobu oświetlania oraz użycia opraw o odpowiednich właściwościach technicznych i sanitarnych.
Za pomocą odpowiedniego doboru oświetlenia w obiektach medycznych, staramy się stworzyć poczucie bezpieczeństwa i przyjemną atmosferę zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu.

lumens expert oswietlenie obiekty medyczne 2
lumens expert oswietlenie obiekty medyczne 3

Oczywiście zawsze mamy na uwadze zachowanie możliwych oszczędności w kosztach eksploatacji przy jednoczesnym spełnieniu wymagań normatywnych. Opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu, proponujemy Klientom sprawdzone systemy kompleksowego oświetlenia tego typu inwestycji, a sugerowane rozwiązania potwierdzamy wynikami przeprowadzonych symulacji.